In English  |  P Svenska

JKC.fi

Opetussimulaattori

JKC:n kehittämä OpetusSimulaattori - 30 % teoriaa + 70% käytäntöä = 100% tuloksia

Opetuksemme on tehokasta ja sen tulokset on välittömästi nähtävissä heti valmennuksen jälkeen parempina myyntituloksina.

OpetusSimulaattori ja oppimismenetelmä antaa ihmisille käytännön valmiuksia harjoittelun avulla.

Valmennuksessa käytetään hyväksi Jorma Kylanderin kehittämää videoavusteista OpetusSimulaattoria.

Oppilaamme työskentelevät päivittäin 10-12 tuntia. Valmentajan oikean opetusrytmin ansiosta valmennettavat eivät pidä työmäärää rasittavana.

Teoria ja käytännön harjoittelu vuorottelevat ja tekevät siitä jännittävän ja mielenkiintoisen pelin.

Kaikki harjoitukset valmistellaan huolellisesti yhdessä ryhmissä. Kukin osanottaja toimii vuorollaan opin apuvälineenä muille. Kaikki harjoitukset nauhoitetaan ja analysoidaan yhdessä ryhmissä.

Kokemuksemme mukaan kurssilaisten oma vaatimus- ja motivaatiotaso kasvaa valmennuksen edetessä. Sen myötä osanottajat saavat valmiudet myös varmempaan esiintymiseen ja parempaan ryhmätyöskentelyyn.

Kaikki teoria harjoitellaan käytännössä

Kaikki valmennuksen teoria valmistellaan valvotuissa ryhmätyöolosuhteissa käytännön harjoituksiksi. Kaikki harjoitukset ovat räätälöityjä ja tulevat kurssilaisten omista työtilanteista.

Ryhmät seuraavat harjoituksia, oppivat niistä ja ohjaavat niiden etenemistä. Harjoitukset nauhoitetaan ja analysoidaan ryhmätyötiloissa ja luokassa.

Konsultti/valmentaja seuraa ja ohjaa ryhmätöiden etenemistä häiritsemättä ryhmiä tarpeettomasti sekä tarvittaessa opastaa oppilaita yksilötasolla.

Käytössä on luentosalin lisäksi kaksi TV-studiota ja kaksi ryhmätyöhuonetta. Valmennuksen jälkeen oppilaat saavat mukaansa sovellustyöt jotka he toteuttavat ja antavat palautteen saamistaan tuloksista.

Yrityskohtainen räätälöinti

Harjoitukset rakennetaan asiakkaan toivomusten mukaan siten, että niissä käytetään yrityksen omia asiakkaita ja sen myymiä tuotteita sekä palveluita. Saadut opit sovelletaan käytäntöön välittömästi valmennuksen jälkeen kotitehtävien (todelliset asiakasneuvottelut) avulla joista annetaan palaute omalle esimiehelle.

OpetusSimulaattorin avulla voidaan harjoitella kaikkea sellaista mitä yrityselämässä kaivataan myynti- ym. neuvotteluista, yrityspresentaatioon, julkiseen esiintymiseen tai kokoustekniikkaan, kehityskeskusteluun.... ihan mitä vain. Harjoitus tekee mestarin ja mielikuvituksettomuus on ainoa este.

Pyydä meiltä tarjous ja anna meidän rakentaa teille kehitys- ja valmennusprojekti!

Ota yhteyttä Jorma Kylanderiin, puh. 0400 460 893 tai jorma.kylander(a)jkc.fi